De Romaanse Sint-Eligiuskerk van Ettelgem is een van de meest opvallende monumenten uit de omgeving. Om de kerk tegen waterovervloed te beschermen werd ze samen met de omliggende bewoning, iets hoger gebouwd. De oudste gedeelten van de kerk blijken rond 1028 opgetrokken te zijn. Tijdens de Eerste Wereldoorlog diende ze als paardenstal voor het Duitse leger en als klaslokaal. De contouren van de oorspronkelijke kerk zijn er nog duidelijk in te herkennen. Er is de driehoekige basilikale vorm met koor en arcaden van de middenbeuk. Deze stammen uit de twaalfde en 14de eeuw. De toren dateert uit de 14de eeuw. En als laatste werd de sacristie in de 17de eeuw bijgebouwd. Doordat er in verschillende eeuwen delen zijn bijgebouwd, merk je de verschillende invloeden en stijlen. Bij later bijgebouwde delen en herstellingen zijn tevens vroeggotische invloeden merkbaar. De kerk werd in 1986-1988 gerestaureerd en dient tegenwoordig soms als tentoonstellingsruimte.