Hoeve De Hagepoorter is een realisatie van de familie Tijl Waelput - Maite Arjona. De gebouwen werden aangekocht in 2010. Na een grondige renovatie en verbouwing konden in 2014 de deuren geopend worden. Voorheen was de hoeve in het bezit van de familie Verdonck. Onder de naam "Hof ter Weiden" is de hoeve opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. De vakantiewoningen zijn ondergebracht in de schuur uit 1871 en een deel van de 18de eeuwse (of oudere?) hoeve. De koeienstal die aan de 18de eeuwse hoeve in 1973 was aangebouwd werd afgebroken om de oorspronkelijke woning opnieuw tot haar recht te laten komen. De sfeervolle inrichting en aankleding gebeurde met de hulp van Stefaan Lagrou van het decoratiebedrijf Reygerlo uit Beernem.

Hagepoorter is een middeleeuws woord en betekent "burger van een stad die daar buiten woont" en is een knipoog naar onszelf. Wij woonden namelijk jarenlang in Brugge waar wij eerst hotel Botaniek en daarna hotel Jan Brito uitbaatten. Maar de naam verwijst ook naar de haag die wij langs 500 meter van de perceelsgrens hebben aangeplant. In samenwerking met de vzw Regionaal Landschap "Houtland" wilden wij ons steentje bijdragen om de soortenrijkdom of biodiversiteit te ondersteunen. Naast de haag met streekeigen plantgoed werd een nieuwe hoogstamboomgaard met oude fruitrassen aangelegd waar houtlandschapen grazen. Dit oude schapenras behoort tot het levend erfgoed van onze streek. Verder werd het bestaande bestand aan knotwilgen uitgebreid met het oog op de houtoogst voor ons CO2-neutrale verwarmingssysteem. Een nieuw gegraven veedrinkpoel zorgt voor nieuwe levenskansen voor de bedreigde amfibieën (kikkers, padden en salamanders).


Excellent
Rated By guests
9.8
Hoeve De Hagepoorter
HotelsCombined